Realizace topných systémů a výměníkových stanic
Projektová a inženýrská činnost
To nejlepší pro vaši domácnost

O SPOLEČNOSTI

Společnost CZ Teplo s.r.o. se zabývá realizacemi a rekonstrukcemi topných systémů a tepelných zdrojů.

Firma má dvě působiště.

Management společnosti, technický, obchodní a ekonomický útvar sídlí v Praze. Součástí technického útvaru je projekční oddělení, které mimo zajišťování projektové přípravy jednotlivých zakázek realizuje samostatné projektové dokumentace v oboru vytápění. Tato část společnosti je oficiálním sídlem firmy.

Výrobní útvar sídlí v Obrnicích u Mostu.
Zde jsou mimo kanceláří a skladů haly vybavené pro dílenskou výrobu výměníkových stanic a dalších kompaktních částí topných systémů. Rádi Vás uvítáme v sídle naší společnosti a projednáme s Vámi jakékoliv Vaše požadavky.

POLITIKA KVALITY

Společnost CZ TEPLO s.r.o. vznikla roku 2003 jako spojení několika odborníků s dlouholetou praxí. Hlavní činností firmy je zajištění komplexních dodávek v oblastech vodoinstalatérství a topenářství a to od projektu až po výrobu a montáž výměníkových stanic a rozvodů tepla a dále montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení. Společnost se sídlem v Praze-Braník a provozovnou v Obrnicích je schopna poskytovat své služby v rámci celé ČR, hlavní orientace je ovšem v Středočeském a Ústeckém kraji a Praze. Naším zákazníkům nabízíme nejen plnou spokojenost při spolupráci, ale chceme překonávat jejich očekávání osobním přístupem, hledáním nových možností řešení jejich požadavků, vysokou kvalifikací našich pracovníků a bezchybnou kvalitou prováděných prací.

VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

 • Jsme firmou silně se orientující na zákazníka.
 • Cílem všech našich činností je 100% splnění všech předem stanovených požadavků zákazníka.
 • Snažíme se předvídat všechny potřeby zákazníka i do budoucnosti s ohledem na jeho životní situaci.

VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu firmy.
 • Naši pracovníci jsou vybíráni na základě odborných, ale i vyšších morálních vlastností.
 • Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší firmy.
 • Dobrou vzájemnou komunikací chceme prohlubovat vztah a sounáležitost k firmě. Základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv pracovníků.

VZTAH K DODAVATELŮM

 • Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací ve stanovených termínech.
 • Chceme mít jen spolehlivé a kvalitní dodavatele.
 • Požadujeme, aby naši dodavatelé byli zároveň našimi partnery na stejné úrovni zajištění kvality.
 • Budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.

VZTAH K TRHU

 • Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR.
 • Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.
 • Společnost dbá o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

 • Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém.
 • Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce firmy. Zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický.

Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému a zabezpečovat všechny potřebné zdroje k jeho efektivnímu fungování.

V Praze, dne 31.1.2023                                                                   

Ing. Petr Marek  

jednatel společnosti

CERTIFIKÁTY

Společnost CZ Teplo má v oboru:

projektování, výroba a montáž výměníkových stanic a rozvodů tepla zaveden a udržován systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 3834-2:2006.

Oba certifikáty mají platnost do 24.10.2024.

Dalšími dokumenty jsou živnostenská oprávnění, dokument o pojštění a osvědčení o autorizaci. 

zavrit