Horkovody

Pražská teplárenská - Oprava primérního kanálu ul. Sklářská

Objednatel:
Pražská Teplárenská a.s. - pan Čapek
Místo a doba realizace:
ul. Průmyslová - Sklářská, Praha 15, r. 2003
Celkový objem prací:
6 mil. Kč
Předmět plnění:
Oprava primérního kanálu ul. Sklářská

Oprava horkovodu, nahrazení stávajícího uložení potrubí v kanálu potrubím předizolovaným, 2xDN350, PN 25 bar - na části trasy vyměněno potrubí v průlezném kanálu bez celkového otevření. Celková délka trasy 285 m.

Skanska CZ a.s.-Přeložka horkovodu a vodovodu při výstavbě čerpací stanice Shell

Objednatel:
SKANSKA CZ a.s. - pan Bakos
Místo a doba realizace:
ul. Poděbradská - Slévačská, P 9,r.2003, únor-březen
Celkový objem prací:
3,3 mil.Kč
Předmět plnění:
Přeložka horkovodu a vodovodu při výstavbě čerpací stanice Shell

Přeložka horkovodu, nahrazení stávajícího uložení potrubí v kanálu potrubím předizolovaným, 2xDN250, PN 25 bar - celková délka potrubí 1000 m. Rekonstrukce vodovodního řadu, zhotovení vodovodní přípojky pro čerpací stanici.

Referenční kontakt: pan Bakos 274 783 276, 737 255 492

Napojení areálu Mikrobiologického ústavu AV ČR na systém centrálního zásobování teplem společnosti Pražská teplárenská a.s.

Objednatel:
České teplo s.r.o. - pan Ing. Krešňák
Místo a doba realizace:
ul. Vídeňská 1083, Krč Praha 4, květen - srpen 2003
Celkový objem prací:
4,2 mil.Kč
Předmět plnění:
Napojení areálu Mikrobiologického ústavu AV ČR na systém centrálního zásobování teplem

Realizace horkovodní přípojky pro Mikrobiologický ústav AV ČR způsobem předizolovaného systému potrubí v délce trasy cca 800 m od objektu blokové kotelny L 17 společnosti Pražská teplárenská a.s. do objektů "B" a "Z" v areálu MBÚ (investor Pražská teplárenská a.s.).

Referenční kontakt: pan Ing. Křešňák 284 693 836, 602 169 929

Rekonstrukce horkovodu pro dopravní podnik hl.m. Prahy Kačerov včetně projektové dokumentace

Objednatel:
České teplo s.r.o. - pan Ing. Krešňák
Místo a doba realizace:
Areál DP Kačerov - srpen, září 2003
Celkový objem prací:
10 mil.Kč
Předmět plnění:
Rekonstrukce horkovodu pro dopravní podnik hl.m. Prahy Kačerov

Rekonstrukce potrubí DN 200 ve stávajícím průchozím kanále 280 m trasy, rekonstrukce potrubí DN 200 ve stávající trase předizolovaným potrubím 230 m.

Referenční kontakt: pan Ing. Křešňák 284 693 836, 602 169 929

Přeložka horkovodu a přípojek - Zbraslav

Objednatel:
Subterra a.s. - pan Pavel Horák
Místo a doba realizace:
Praha - Zbraslav, Nad Královnou; listopad 2004 - leden 2005
Celkový objem prací:
591 tis. Kč
Předmět plnění:
Přeložka horkovodu a přípojek - Zbraslav

Kompletní přeložka horkovodu DN 100 a horkovodních přípojek v obj. 2A1

Přeložka teplovodního rozvodu Barrandov

Objednatel:
Hochtief VSB a.s. - pan Hankovec
Místo a doba realizace:
Sídl Barrandov - tram. trasa; srpen - září 2002
Celkový objem prací:
1,3 mil.Kč
Předmět plnění:
Přeložka teplovodního rozvodu Barrandov

Přeložka 4-trubkových rozvodů ÚT a TUV v souvislosti s výstavbou tram. tělesa. Bezkanál. potrubí DN 125 - 160 m, DN 80 - 160 m.

Referenční kontakt: pan Hankovec 284 092 163, 606 634 300

Napojení areálu Letov Praha

Objednatel:
Pražská teplárenská a.s. - pan Krejza
Místo a doba realizace:
Praha - Letňany; r. 2003
Celkový objem prací:
21,8 mil.Kč
Předmět plnění:
Napojení areálu Letov Praha

Položení horkovodní přípojky 2x DN 250, celková délka 1600 m trubky.

Referenční kontakt: pan Ing. Krejza 724 043 069

Horkovodní přípojky pro objekty 2C1,2C2 Praha Zbraslav - Zahradní čtvrť

Objednatel:
Průmstav a.s. - pan Novotný
Místo a doba realizace:
Praha - Zbraslav, Nad Královnou; březen 2004
Celkový objem prací:
260 tis.Kč
Předmět plnění:
Horkovodní přípojky pro objekty 2C1,2C2 Praha Zbraslav - Zahradní čtvrť

Přípojky v bezkanálovém provedení 2x DN 50, 2x 25 m.

Horkovodní přípojka Tesco Letňany III.etapa

Objednatel:
Metrostav a.s. Divize 9 - pan Jonáš
Místo a doba realizace:
Praha - Letňany; březen 2005
Celkový objem prací:
2,2 mil.Kč
Předmět plnění:
Horkovodní přípojka Tesco Letňany III.etapa

Horkovodní přípojka o celkové délce 2x 400 m předizol. potrubí v dimenzích od DN 150 po DN 80 s odbočkami a sekčními armaturami.

Horkovodní přípojky pro objekty 2A2, 2C2 a 2B2

Objednatel:
Konstruktiva Konsit a.s.; pan Ing. Ficenec
Místo a doba realizace:
Praha - Zbraslav; srpen - prosinec 2005
Celkový objem prací:
300 tis.Kč
Předmět plnění:
Horkovodní přípojky pro objekty 2A2, 2C2 a 2B2

Napojení objektů 2A2, 2C2 a 2B2 na horkovodní rozvod předizolovanými přípojkami 2x DN 50 v celkové délce 50 m trasy.

Referenční kontakt: pan Ing. Ficenec 235 359 951, 724 006 216

Dodávka a montáž chladovodu pro Jezuitskou kolej v Kutné Hoře

Objednatel:
Pragofinal
Místo a doba realizace:
Kutná Hora; září 2005
Celkový objem prací:
150 tis.Kč
Předmět plnění:
Dodávka a montáž chladovodu pro Jezuitskou kolej v Kutné Hoře

Předizol. potrubí 2x DN 150 v délce 30 m ze strojovny chlazení do objektu.

Nová Zbraslavanka

Objednatel:
Pražská teplárenská a.s., pan Mlejnský
Místo a doba realizace:
Praha - Zbraslav; duben - červen 2006
Celkový objem prací:
595 tis.Kč
Předmět plnění:
Nová Zbraslavanka

Dodávka a montáž teplovodní přípojky pro novostavbu Nová Zbraslavanka.

Referenční kontakt: pan Mlejnský 605 778 095

Parovodní přípojka pro budovu E-GATE

Objednatel:
Skanska CZ a.s., pan Bakos
Místo a doba realizace:
Praha - Dejvice; září - říjen 2006
Celkový objem prací:
7,1 mil.Kč
Předmět plnění:
Parovodní přípojka pro budovu E-GATE

Dodávka a montáž parovodní přípojky pro stavbu E-GATE.

Referenční kontakt: pan Bakos 274 783 276, 737 255 492

Horkovodní přípojka Tesco Letňany IV.etapa

Objednatel:
Metrostav a.s. Divize 3, Ing. Sláma
Místo a doba realizace:
Praha - Letňany; říjen - listopad 2006
Celkový objem prací:
2,8 mil.Kč
Předmět plnění:
Horkovodní přípojka Tesco Letňany IV.etapa

Horkovodní přípojka o celkové délce 2x 400 m předizol. potrubí v dimenzi DN 100 s odbočkami DN 80 a DN 50, sekčními armaturami a protlakem pod komunikací v délce 30m.

Referenční kontakt: pan Ing. Sláma 286 884 117, 602 374 894

VÝROBNÍ PROGRAMY

Horkovody Parovody Teplá užitková voda
zavrit