Inženýrské zajištění staveb

Vypracujeme projekt pro stavební povolení včetně vyjádření dotčených správců sítí či dalších stran a zajistíme vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Provedeme autorský dozor u zpracovaných projektů.
Zajistíme kolaudaci zhotoveného díla.

zavrit