Tepelná čerpadla

Firma vždy usilovala o efektivní, ekonomické a zároveň ekologické řešení topení. Z toho vyplývalo zaměření na maximální možné využití centrálního zásobování teplem (bezkanálové rozvody a předávací stanice) vyrobeným teplárenským způsobem.
V poslední době se firma snaží o podporu rozvoje alternativních způsobů vytápění (biomasa, tepelná čerpadla a využití solární energie). Vzhledem ke vstupu do Evropské unie a následnou prioritu elektrické energie se zaměřením na její nejefektivnější výrobu a hlavně využití, vznikla spolupráce s přední evropskou firmou dodávající tepelná čerpadla.

Tepelná čerpadla

Společnost CZ Teplo s.r.o. se snaží každý systém s tepelným čerpadlem řešit jako celek a tím optimálně využít možnosti tohoto nízkoteplotního zdroje nejen u novostaveb, ale i u rekonstruovaných nebo stávajících objektů, u kterých majitel uvažuje s přechodem na tento zdroj tepla.

zavrit