Výměníkové stanice

Předávací stanice firmy CZ Teplo s.r.o. pro vytápění a přípravu TUV se vyznačují nejen vysokou provozní spolehlivostí, ale především minimálními nároky na údržbu. Předávací stanice pro účely vytápění navrhujeme a vyrábíme jako tlakově závislé i nezávislé, přípravu teplé užitkové vody jednostupňově nebo způsobem předehřev-dohřev, průtočně do přiměřené akumulace nebo čistě průtočným způsobem. Akumulační nádobu můžeme doplnit elektroohřevem.

Výměníkové stanice horkovodní

Pro regulaci teploty i tlaky horké vody ze zdroje tepla používáme v našich stanicích deskové výměníky s nerezovými teplosměnnými plochami. Předávací stanice menších výkonů (cca do 0,7 MW) vyrábíme jako kompaktní s rozměry garantujícími průchodnost běžnými dveřmi šíře 800 mm, případně s rozměry odpovídajícími průchodnosti transportní cesty nebo prostoru, v němž má být stanice umístěna. Orientaci připojovacích hrdel přizpůsobíme prostorovému řešení zapojovacích potrubí v objektu.

Výměníkové stanice parovodní

Pro přenos energie z páry na horkou vodu používáme v našich stanicích spirálové výměníky s nerezovými teplosměnnými plochami, u parametrů páry blízkých sytosti alternativně deskové pájené výměníky. Předávací stanice menších výkonů (cca do 0,4 MW) vyrábíme jako kompaktní s rozměry garantujícími průchodnost běžnými dveřmi šíře 800 mm, případně s rozměry odpovídajícími průchodnosti transportní cesty nebo prostoru, v němž má být stanice umístěna. Orientaci připojovacích hrdel přizpůsobíme prostorovému řešení zapojovacích potrubí v objektu.Stanice dodáváme včetně úpravny topné vody či přípravy TUV v sekundárním okruhu.

Redukční stanice páry

Při realizaci parovodů a parních stanic jsou součástí redukční stanice páry. Tyto stanice realizujeme jak s přímočinnými regulačními ventily, tak s regulačními ventily s elektrickými a elektrohydraulickými ventily s havarijní funkcí

Regulace předávacích stanic

Pro regulaci teplot a tlaků používáme řídící systémy analogové i digitální, řízení autonomní i dispečerské, z tuzemských výrobků a výrobců např. ZPA-Ekoreg nebo iRSM Martia, od světově renomovaných výrobců např. Landis Gyr, AEG, Honeywell apod., podle požadavků odběratele.

CZ ALFA:  Tlakově nezávislá stanice pro úpravu tlaku média a teplotní regulaci média na zvýšenou ekvitermní, případně konstantní teplotu.
CZ ALFA - T:  Tlakově nezávislá stanice pro úpravu tlaku média a teplotní regulaci média na ekvitermní teplotu dle venkovní, případně dle vnitřní prostorové teploty.
CZ ALFA - PV:  Stanice pro přípravu TUV z horké vody o tlakových parametrech PN 25 a vyšších. Příprava TUV průtokovým způsobem s vyrovnávací nádobou teploty.
CZ OMEGA - TNV:  Parní stanice pro přípravu ÚT a pro přípravu TUV z horké vody o tlakových parametrech PN 6. Příprava TUV se zásobníkem a nabíjecím okruhem s vlastním čerpadlem.
CZ DELTA - TNV: Příprava ÚT a TUV. Kombinace stanic CZ DELTA - T a CZ DELTA - NV v jedné kompaktní stanici.

Servis výměníkových stanic

Firma CZ TEPLO s.r.o. poskytuje na provedené práce záruční lhůtu od 36 do 72 měsíců dle podmínek dohodnutých ve smlouvě. I v této době a o to více po jejím uplynutí je zapotřebí provádět servisní práce, které zabrání zbytečným nákladům při opravách či výměnách komponentů. 

U všech předávacích stanic nabízíme servisní činnost a to dle dohody s majitelem, většinou však v intervalu 5 – 6 měsíců. Jedna prohlídka ročně připadá vždy na zahájení topné sezóny.

Výstupem pak je okamžité odstranění drobných závad, netěsností a podobně, případné přednastavení regulačních křivek dle přání odběratele a také soupis závad nebránících provozu ale takových, u kterých by pozdní oprava mohla vyžadovat neúměrně vyšší náklady. Po odsouhlasení nákladů pak neprodleně provedeme i tyto práce. Nejdůležitější složkou servisní činnosti je pak rychlý zásah odborných pracovníků v případě havarijního stavu v topném období.

REFERENCE

Systémy ÚT
zavrit