Projektová kancelář

Naše společnost má zajištěnu projektovou činnost v oborech technika prostředí staveb, specializace technická zařízení a technologická zařízení staveb autorizovanými inženýry.

V podnicích, areálech budov i v obytných celcích či jednotlivých domech posoudíme a zpracujeme dostupné způsoby vytápění s posouzením technické i investiční náročnosti a návratnosti vložených prostředků. Do studie zakomponujeme podmínky dodavatelů energií.
Realizační projekt vyhotovíme v souladu s platnými normami a předpisy. Samozřejmostí je úprava projektu dle skutečného stavu a jeho předání v digitální formě včetně geodetického zaměření.

zavrit