Dodávky a montáže kotelen

V rámci komplexnosti svých dodávek systémů pro vytápění objektů a areálů začala naše firma dodávat a montovat jako zdroje tepla plynové či olejové kotelny, a to včetně zásobníků LTO. Přičemž je samozřejmostí konzultace se zákazníkem o výhodnosti způsobu získávání energie, pokud má na vybranou z několika možností. Při porovnání investičních a provozních nákladů nevycházíme pouze ze suchých statistických čísel, ale rovněž ze zkušeností v oblasti provozu, údržby a servisu jednotlivých zařízení.

Firma realizovala mnoho kotelen různého výkonu většinou včetně kompletního topného systému. Příkladem mohou být malometrážní byty Radotín - gen. dodavatel Metrostav div. 1, domov důchodců a dům s pečovatelskou službou - gen. dodavatel Bostas, palác Astra na Václavském náměstí - gen. dodavatel Metrostav. Zde byla řešena dodávka tepla pomocí plynové kotelny v suterénu a vlastní otopný systém byl vzhledem k velkým proskleným plochám až k podlaze řešen podlahovými konvektory a dotápěn vzduchotechnikou.


Dodávky a montáže kotelen

Stejně jako u ostatních zařízení nabízíme dodávku kotelen na klíč od projektu až po kolaudaci, nabízíme navíc i návazný systém rozvodů horké vody či páry a síť výměníkových či směšovacích stanic, pokud je zdroj určen pro několik objektů. Ve spolupráci se stálými subdodavateli MaR pak dodáme i vysoce progresivní způsob regulace celé tepelné sítě s napojením na centrální počítačový dispečink, umožňující dosáhnout při vytápění maximálních úspor v kombinaci s nejvyšším komfortem.


zavrit