Parovody

Vakuové potrubí

Výrazně modernějším systémem pro rozvod média o teplotě vyšší než 130°C je vakuované potrubí. Je sestaveno z plášťové a médionosné ocelové trubky, meziprostor je vyplněn dilatačními segmenty, izolací a po dokončení montáže vyvakuován pro zlepšení izolačních vlastností.
Systém jsme s úspěchem realizovali již v roce 2001 a pro svou vysokou odolnost proti poškození a skvělé izolační vlastnosti je velmi vhodný i do provozně velmi exponovaných lokalit.

Klasické kanály a kolektory

Jsou jedním z řešení pro médium přesahující teplotu 130°C. Vyšší stavební náročnost kolektoru je vyvážena možností kumulace inženýrských sítí v dané trase a relativně snadnou údržbou a opravami potrubí a izolace. Nevýhodou bývají problémy s průchodností v zastavěném a zasíťovaném terénu. Firma CZ teplo s.r.o. provádí hlavně rekonstrukce těchto systémů, ať už pouze technologie nebo i kompletní trasy.

Sendvičové bezkanálové potrubí

Potrubí pro médium o teplotě nad 130°C s polyetylénovou povrchovou trubkou s kombinovanou izolací z vrstvy min. vlny a PUR izolace. Složení izolačních vrstev zajišťuje volný dilatační pohyb vnitřní ocelové trubky.
Vzhledem k možnosti snadného poškození při případných výkopových pracích v trase horkovodu doporučujeme tento systém pro kratší přípojky ve stavebně neexponovaných oblastech.

REFERENCE

Horkovody Systémy ÚT
zavrit