Předávací stanice tepla

Předávací stanice firmy CZ Teplo s.r.o. pro vytápění a přípravu TUV se vyznačují nejen vysokou provozní spolehlivostí, ale především minimálními nároky na údržbu. Předávací stanice pro účely vytápění navrhujeme a vyrábíme jako tlakově závislé i nezávislé, přípravu teplé užitkové vody jednostupňově nebo způsobem předehřev-dohřev, průtočně do přiměřené akumulace nebo čistě průtočným způsobem. Akumulační nádobu můžeme doplnit elektroohřevem.

REFERENCE

Systémy ÚT
zavrit