Teplá užitková voda

Plastové předizolované potrubí

Pro rozvody teplé užitkové vody nebo technických chemikálií používáme potrubních předizolaných systémů z plastu - např. polypropylen nebo polybuten. Výhody systému jsou v jeho dlouhé životnosti a také možnosti montáže bez otevřeného ohně v oblastech se zvýšenou požární ochranou. Potrubí je v menších dimenzích flexibilní, dodávané v kotoučích a jeho montáž je tedy časově nenáročná.

REFERENCE

Horkovody Systémy ÚT
zavrit